HOME > 제품소개 > 제품소개  
공작기계용 기어 > SUB-ASSEMBLY
클릭 클릭 클릭 클릭
 
 
 주축 회전속도 :  최대 2,000rpm
 베드상의 스윙 :  530mm ∼ 2,400mm
 적용기종   PROTEC-7/7B, HPL, PROTCE-10/11/13, KM/KMⅢ
PROTEC-5N/6N/7N/9N/11N/13N,
PROTURN-60/60B/90/100
DYNATURN,R10M,R16M/H,R25H/W, R40H/W
 납품처 :  한국공작기계㈜
   
 
 
 
 
 
 
 기   능 :  최대 24단 기어변속, 미터/인치 나사 피치 전환
 적용기종    PROTEC-7/7B, HPL, PROTCE-9E
 PROTEC-10/11/13
 KM/KMⅢ,KHⅢ/KHⅢ-S
 납품처 :  한국공작기계㈜
   
 
 
 
 
 기   능 :

 공구대 이송
 (과부하, 기동 및 정지 오작동 안전장치 내장)

 적용기종    PROTEC-7/7B, HPL, PROTCE-9E,
 PROTEC-10/11/13
 KM/KMⅢ,KHⅢ/KHⅢ-S
 납품처 :  한국공작기계㈜
   
 
 
 
 
 기   능 :

 제품 센타지지(최대 50Ton)

 적용기종    PROTEC-7/7B, HPL, PROTCE-10/11/13,
 KM/KMⅢ PROTEC-5N/6N/7N/9N/11N/13,
 PROTURN-60/60B/90/100
 DYNATURN,R10M,R16M/H,R25H/W, R40H/W
 납품처 :  한국공작기계㈜